1

Szkolenia

Publikujemy szkolenia z witryny firmowej i je dystrybuujemy
2

Propagacja

Dynamicznie zwiększamy widoczność szkoleń online
3

Leady

Zwiększamy liczbę pozyskanych leadów, w tym leadów premium
4

Klienci

Zwiększamy konwersję leadów na deale w witrynie firmowej

#1 w Polsce hub propagacyjny dedykowany szkoleniom

Po raz pierwszy w Polsce w jeden system połączono tak wiele internetowych rozwiązań: portale, spotaby, banery, formularze opt-in, media społecznościowe,
które w hubie propagacyjnym pracują razem 24 h jedynie dla 10 firm szkoleniowych i wspierają je online przez 10 miesięcy w pozyskiwaniu leadów, SEO, SEM.

Szkolenia Express

Szkolenia Express

Butikowy serwis ofertowy, który promuje i rekomenduje online wybrane szkolenia uczestników Projektu.
Szkolenia News

Szkolenia News

Serwis relinkujący. Dostarcza m.in. newsów, angażuje przez quizy i sondy. Serwis korzysta
z 2 robotów publikacyjnych.
Baner Cloud

Baner Cloud

Sieć banerów w systemie Baner Cloud liczy obecnie +3000 spotów reklamowych.
5 banerów dla uczestnika.
Media

Media

30 spotabów prezentuje oferty z mediów społecznościowych. W +25 mediach pojawiają się oferty uczestników Projektu.
Spotaber

Spotaber

Czy masz swój spotab? Projekt oferuje dedykowany landing page społecznościowy dla 5 mediów. Bezpłatnie! W 72 h.
Szkolenia Link

Szkolenia Link

Serwis katalogowy. Prezentuje i lokalizuje firmy szkoleniowe. Marki i oferty są promowane dodatkowo w 4 mediach.
Biznes Cloud

Biznes Cloud

Jedyny tego typu w Polsce ekosystem biznesowy, który składa się z +100 serwisów internetowych i 3 intranetów.
Szkolenia na email

Szkolenia na email

Sieć +50 formularzy w +40 serwisach zbiera i przekazuje uczestnikom zapytania B2B
na temat ofert szkoleniowych.
WebCert

WebCert

Bezpłatna analiza witryny internetowej przez serwis WebCert™. Kluczowa dla propagacji ofert online.

Uzyskaj przewagę nad konkurencją. Ekspresowo

Dedykowany agregator leadów „Szkolenia na email” (+50 źródeł opt-in)
Propagacja w +25 mediach społecznościowych (repostowanie co 14 dni)
Raport WebCert zwiększający bezpieczeństwo Twojej witryny firmowej
Raport dotyczący Online Compliance, kluczowy dla pozyskiwania leadów
Dedykowany landing page społecznościowy dla Twoich mediów (Spotaber)
Natychmiastowe wyświetlanie ofert w +30 spotabach biznesowych
Niskie koszty, 27 zł dziennie, 800 zł miesięcznie (8000 zł na 10 miesięcy)
Ograniczona liczba uczestników, gwarantująca przewagę konkurencyjną
Dedykowany Projektowi Socjal Ninja (ekspert mediów społecznościowych)
Oszczędność czasu przez automatyzację. 7 robotów (media, posty)
Pakiet benefitów o wartości +15 000 zł, np. Liderzy Online, Szkolenia Top
Profesjonalne SEO dla każdej oferty 7/365

Źródła pozyskiwania leadów w Projekcie *

1 %
Serwisy ofertowe
1 %
Wyszukiwarki
1 %
Media społecznościowe
1 %
Formularze

* Dane szacunkowe, wyliczane w oparciu o zrealizowane projekty. Uzależnione od aktywności użytkowników. Nie uwzględniają sieci Baner Cloud oraz Biznes Cloud.

10 miesięcy krok po kroku

Realizacja Projektu

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Dokonanie opłaty za uczestnictwo
Wypełnienie formularza informacyjnego
Podpięcie mediów społecznościowych do 30. spotabów sieci Biznes Cloud
Aktywowanie 5 banerów firmy w sieci Baner Cloud
Dodanie w serwisie Szkolenia Express 10 ofert i ich propagacja w mediach
Aktywowanie profilu firmy w serwisie Szkolenia Express
Dodanie profilu i oferty firmy do serwisu Szkolenia Link
Aktywowanie w serwisie Szkolenia Link usługi biura prasowego (robot)
Udostępnienie benefitów o wartości +15 000 zł (3 z 8 serwisów B2B)
Utworzenie przez Spotaber twojego społecznościowego landing page
Uruchomienie landing page Dobre szkolenia online
Aktywowanie profilu firmy i robota prasowego w serwisie Szkolenia News
Gratis: Wywiad tygodnia w portalu liderów biznesu Lider Cafe
Aktywowanie agregatora leadów Oferty na email (50 formularzy opt-in)
Udostępnienie pierwszego (po 5. miesiącach) raportu analitycznego
Uruchomienie landing page poświęconego szkoleniom dofinansowanym
W ramach Projektu otrzymujesz

Pakiet korzyści

Agregator leadów
Ponad 50 formularzy opt-in umieszczonych +40 serwisach biznesowych będzie bezpośrednio dostarczało do ciebie zapytania o szkolenia
Spotaby
Ponad 30 tablic społecznościowych (spotabów) będzie wyświetlało oferty szkoleń publikowane przez ciebie w twoich mediach społecznościowych
Dedykowane serwisy
Szkolenia News i Szkolenia Express będą publikowały automatycznie twoje oferty i je promowały online. Serwis Szkolenia Link, to katalog ofertowy
Media społecznościowe
Co najmniej 25 mediów społecznościowych będzie publikowało twoje oferty, repostowało je co 14 dni, a cześć z nich będzie dodatkowo rekomendowana
Banery promocyjne
Otrzymasz co najmniej 5 banerów na 10 miesięcy w sieci Baner Cloud, które możesz wykorzystać na dowolny cel promocyjny, także promocję marki
Pakiet benefitów
Otrzymasz pakiet benefitów o wartości +15 000 zł, m.in. bezpłatne pakiety ofertowe w Szkolenia Top, BHPtab, ISOtab, LEXtab, Webinarium News
FAQ

Popularne pytania

W wariancie podstawowym nie wymaga go prawie wcale. Na pierwszym etapie oczekujemy wypełnienia Formularza informacyjnego, który pozwala na rozpoczęcie dodawania przez nas szkoleń. Po ich dodaniu możliwe jest dokonanie przeglądu lub wydanie dowolnej dyspozycji (Formularz dyspozycji), ale nie jest to konieczne, gdyż to my poprawiamy treści automatycznie publikowane przez roboty. Po 3 miesiącach przekazujemy dostęp do panelu statystycznego, który pozwala na przegląd wyników naszych działań. Możliwe jest też większe (fakultatywne) zaangażowanie uczestników i np. publikowanie tekstów promocyjnych, notatek prasowych, quizów, sond, a nawet memów lub angażowanie się w grupy dyskusyjne.

Wynoszą one 8000,00 zł netto i dotyczą okresu 10 miesięcy. Do ww. kwoty doliczane jest 3 zł netto („Pakiet propagacyjno-promocyjny VIO 3”), zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu. W kwocie 3 zł netto oferowane są wybrane przez uczestnika Projektu benefity, w postaci 3 serwisów sieci Biznes Cloud. Wartość całego pakietu korzyści, oferowanych uczestnikom Projektu przekracza kwotę 15 000,00 zł. 

Nasz Socjal Ninja będzie na co dzień zajmował się monitorowaniem mediów społecznościowych Projektu oraz mediów i stron ofertowych jego uczestników, wspierał propagację ofert w mediach, zwiększał zainteresowanie ofertami oraz animował społeczność online. Będzie także odpowiedzialny za realizację działań związanych ze społecznościowym projektem Szkolenia Cafe.

Nie ma takiej potrzeby, gdyż Projekt Szkolenia Express posiada swój własny Regulamin, a wszystkie rejestracje w serwisach Projektu, np. Szkolenia Link, Szkolenia News, Szkolenia Express są realizowane automatycznie lub przez Administratora.

Akceptacja Regulaminu nie zwalnia z konieczności akceptacji zasad, polityk lub regulaminów serwisów zewnętrznych, np. takich jak: Spotaber, WebCert.

Zgodnie z Regulaminem Projektu Szkolenia Express odnowienie uczestnictwa w Projekcie powinno nastąpić (w celu zachowania ciągłości realizowanych działań) co najmniej na 7 dni przed zakończeniem danej edycji Projektu, czyli przed upływem 10 miesięcy. Samo odnowienie nie jest obligatoryjne. W przypadku braku odnowienia, uczestnictwo w Projekcie po prostu wygaśnie, a wszystkie aktywne usługi zostaną automatycznie wyłączone. Aby zapobiec ich nagłemu wyłączeniu, każdy uczestnik zostanie dwukrotnie powiadomiony o upływającym terminie, na 14 dni i następnie na 7 dni przed zakończeniem uczestnictwa w Projekcie. Nieodnowienie uczestnictwa skutkuje jedynie koniecznością ponownej rejestracji w Projekcie, ale może to być niemożliwe ze względy na ograniczoną pulę dostępnych miejsc, a koszty mogą być też większe.

W sieci Baner Cloud zarezerwowano 50 banerów w serwisach B2B na reklamy uczestników Projektu Szkolenia Express. Dla każdego uczestnika rezerwujemy co najmniej 5 banerów o dowolnej treści, także reklamującej inne przedsięwzięcia lub marki uczestnika. Wszystkie banery uczestników są aktualizowane co 3 miesiące i są to banery stałe (nierotacyjne).

Agregator leadów „Szkolenia na email” to ponad 300 formularzy (opt-in oraz double opt-in) w serwisach sieci Biznes Cloud, która składa się z +80 serwisów B2B. W niemal połowie ww. serwisów przeznaczyliśmy +50 lokalizacji na formularze osadzone i pop-upy, które będą zbierały adresy email od użytkowników zainteresowanych szkoleniami. Informacja taka (za zgodą użytkownika) będzie przesyłana do uczestników Projektu, a oni będą się kontaktowali z autorami zapytań i konstruowali indywidualne oferty. 

W 2018 utworzyliśmy pierwszy spotab w Polsce, a w 2019 rozpoczęliśmy tworzenie sieci spotabów, która obecnie liczy ich już ponad 60 np. ISOtab, CertTab, BHPtab, LEXtab, HRtab. Popularność spotabów spowodowała, że zaczęliśmy spotaby tworzyć także dla klientów, aby ostatecznie zaoferować dedykowane tablice społecznościowe jako produkt B2B w serwisie Spotaber.

Usługa, jaką w Projekcie Szkolenia Express bezpłatnie oferujemy przez serwis Spotaber (Moduł A1) polega na utworzeniu własnego społecznościowego landing page w wybranej przez uczestnika domenie. Może on podpiąć do takiego spotabu nawet 14 własnych mediów społecznościowych: Facebooka, Twittera, YouTube, Instagrama itp. i prezentować swoje treści odbiorcom ze wszystkich źródeł. Ma to bardzo wiele zalet, gdyż dotyczy nie tylko nowych postów, ale też postów archiwalnych, a sam spotab jest pełnowartościowym serwisem, który linkuje do wielu źródeł i ofert danej firmy. Wraz ze spotabem dostarczana jest m.in. profesjonalna usługa SEO 7/365 i system aktualizacji, a sam spotab jest serwisem bezobsługowym, w 100% zautomatyzowanym.

Pomimo że Projekt ma swoje edycje, to ich terminy startowe nie są wiążące dla poszczególnych uczestników Projektu. Wynika to z faktu, że zgodnie z pkt. 2.2 Regulaminu okres uczestnictwa jest liczony od dnia wymagalności danej płatności, więc np. na fakturze VAT będzie to pierwszy dzień po określonym w dokumencie „terminie płatności” ( faktury są wystawiane w różnych terminach). Edycje przede wszystkim pozwalają określić terminy, w których Administrator może zaprosić następnych uczestników (co 6 miesięcy jest to kolejne 10 organizacji).

Projekt Szkolenia Express jest hubem propagacyjnym, czyli składa się z kilku połączonych ze sobą serwisów internetowych (Szkolenia Link, Szkolenia News, Szkolenia Express) oraz kilkudziesięciu mediów społecznościowych, co umożliwia tworzenie kampanii ofertowych o dużym zasięgu i dynamiczne zwiększenie widoczności ofert online. Hub propagacyjny wyposażono w szereg rozwiązań kluczowych dla dynamicznej i szerokiej propagacji szkoleń online. Zintegrowano go z siecią banerów B2B (+50 lokalizacji) Baner Cloud, wyposażono gow agregator leadów (+50 formularzy opt-in) i +30 tablic ofertowych (spotabów), zautomatyzowano publikowanie (do 90%, 7 robotów).

Raporty dotyczące realizacji Projektu Szkolenia Express prezentujemy na dedykowanej stronie (dostępnej tylko dla uczestników po zalogowaniu się) i zawierają one dane dotyczące całego huba propagacyjnego w zakresie, w jakim jest to możliwe, gdyż części danych nie jesteśmy w stanie w hubie propagacyjnym zmierzyć. Jest to niezwykle proste jedynie w przypadku pojedynczej strony, ale w przypadku kilkunastu rozproszonych modułów propagacyjnych, ukierunkowanych zewnętrznie (na zwiększanie ruchu w witrynach uczestników) jest to bardzo trudne. Tak jest np. z ruchem bezpośrednim z mediów społecznościowych (kierowanym do witryn uczestników), z ruchem generowanym ze spotabów oraz ruchem z mediów osadzonych lub części banerów i formularzy opt-in.

Jeżeli z jakiegoś względu zwolniłoby się miejsce w Projekcie, to oczywiście byłoby to możliwe. Sądzimy jednak, że takie sytuacje nie będą się zdarzały, gdyż liczba miejsc jest niezwykle ograniczona. Nawet jeżeli założymy, że co 6 miesięcy zapraszamy kolejne 10 firm, to w ciągu 5 lat dysponujemy liczbą 100 firm zaledwie. Nie jest to nawet 1% wszystkich firm szkoleniowych w Polsce. Projekt oferuje nie tylko elitarny produkt, ale też produkt o wysokiej wartości. Gdyby uczestnik Projektu chciał skorzystać ze wszystkich serwisów i opcji, to koszty wyniosłyby ponad 15 000,00 zł – tutaj wynoszą jedynie 8000,00 zł, nie licząc kolejnych opcji, jakie przygotowaliśmy na 2023 rok, np. bezpłatnego kalendarza szkoleń (osobny serwis).

WebCert jest rozwiązaniem, które ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo witryny firmowej, ale także propagację ofert i marek lub redukcję kosztów działalności online. Nikt obecnie w Polsce nie oferuje takiego zestawu analiz, a tym bardziej w tak przystępnej kosztowo ofercie, która zaczyna się już od 1200 zł (dla uczestników Projektu jest bezpłatny). Wdrożenie zaleceń znajdujących się w raportach WebCert ma wpływ na wiele obszarów działania firmowej witryny on-line, w tym ofertowania, pozyskiwania leadów i bezpieczeństwa danych. W procentowym ujęciu, zakładając 100% wdrożenie zaleceń, notujemy zmiany nawet o +90%.

Tak, w każdym serwisie jest to możliwe (dział Forum lub dział Blog), ale te działania Uczestnik realizuje samodzielnie, przez prosty formularz. Serwisy Szkolenia Link oraz Szkolenia News pozwalają dodatkowo na publikowanie w 13 lub nawet 15 formatach: sondy, quizy, versus, memy, listy itp., w tym dowolne publikowanie mediów osadzonych, np. posty z Facebook, Twittera, YouTube, Dailymotion, Vimeo, Spotify (podkasty), Instagrama.

Formularz zgłoszeniowy do II edycji Projektu Szkolenia Express

Rejestracja w Projekcie

Rejestracja
+48

Online Compliance

Raport WebCert jest kluczowy dla
skutecznego pozyskiwania leadów

Tylko w II edycji Projektu Szkolenia Express oferujemy bezpłatnie raport WebCert™
o wartości 1200 zł. Raport zawiera analizę zgodności prawnej witryny internetowej,
analizę wydajności propagacyjnej, zagrożeń internetowych i optymalizacji kosztów.

Projekt Szkolenia Express