1

Szkolenia

Publikujemy szkolenia z witryny firmowej i je dystrybuujemy
2

Propagacja

Dynamicznie zwiększamy widoczność szkoleń online
3

Leady

Zwiększamy liczbę pozyskanych leadów, w tym leadów premium
4

Klienci

Zwiększamy konwersję leadów na deale w witrynie firmowej

#1 w Polsce hub propagacyjny dedykowany szkoleniom

Po raz pierwszy w Polsce w jeden system połączono tak wiele internetowych rozwiązań: portale, spotaby, banery, formularze opt-in, media społecznościowe,
które w hubie propagacyjnym pracują razem 24 h jedynie dla 10 firm szkoleniowych i wspierają je online przez 10 miesięcy w pozyskiwaniu leadów, SEO, SEM.

Logo Szkolenia.link - 100px

Szkolenia Link

Serwis katalogowo-ofertowy. Prezentuje marki organizatorów i ich oferty. Mapy pozwalają na wyszukiwanie oferentów oraz szkoleń w dowolnej lokalizacji.

Link
Logo Szkolenia.news - 100px

Szkolenia News

Serwis relinkuje do ofert szkoleniowych, dynamicznie zwiększa ich widoczność w wyszukiwarkach. Dostarcza też newsów i angażuje przez quizy i sondy.

Link
#1 w Polsce hub propagacyjny dedykowany szkoleniom

Szkolenia Express

Butikowy serwis ofertowy, skupia się na ofertach promocyjnych i eventowych, ofertach z kuponami B2B, kampaniach tematycznych, zadaniach specjalnych.

Link

Szkolenia na email

Dedykowany agregator leadów B2B dostarczający uczestnikom Projektu zapytania o szkolenia (+50 formularzy opt-in w serwisach Biznes Cloud)

Link

Uzyskaj przewagę nad konkurencją. Ekspresowo

Dedykowany agregator leadów „Szkolenia na email” (+50 źródeł opt-in)
Propagacja w +25 mediach społecznościowych (repostowanie co 14 dni)
Dedykowany landing page Dobre szkolenia online z własnymi mediami i SEO
Natychmiastowe wyświetlanie ofert w +30 spotabach biznesowych
Niskie koszty, 20 zł dziennie, 600 zł miesięcznie (6000 zł na 10 miesięcy)
Ograniczona liczba uczestników, gwarantująca przewagę konkurencyjną
Dedykowany Projektowi Socjal Ninja (ekspert mediów społecznościowych)
Oszczędność czasu przez automatyzację. 7 robotów (media, posty)
Program tworzenia społeczności proedukacyjnej – platforma Szkolenia Cafe
Pakiet benefitów o wartości +15 000 zł, np. Liderzy Online, Szkolenia Top
Profesjonalne SEO dla każdej oferty 7/365

Źródła pozyskiwania leadów w Projekcie *

1 %
Serwisy ofertowe
1 %
Wyszukiwarki
1 %
Media społecznościowe
1 %
Formularze

* Dane szacunkowe, wyliczane w oparciu o zrealizowane projekty. Uzależnione od aktywności użytkowników. Nie uwzględniają sieci Baner Cloud oraz Biznes Cloud.

10 miesięcy krok po kroku

Realizacja Projektu

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Dokonanie opłaty za uczestnictwo
Wypełnienie formularza informacyjnego
Podpięcie mediów społecznościowych do spotabów serwisu BIZtab
Podpięcie mediów społecznościowych do 30. spotabów sieci Biznes Cloud
Dodanie profilu i oferty firmy do serwisu Szkolenia Link
Aktywowanie w serwisie Szkolenia Link usługi biura prasowego (robot)
Udostępnienie benefitów o wartości +10 000 zł (3 z 7 serwisów B2B)
Aktywowanie profilu firmy i robota prasowego w serwisie Szkolenia News
Publikacja wywiadów w serwisie Liderzy Online
Aktywowanie agregatora leadów Oferty na email (50 formularzy opt-in)
Aktywowanie 5 banerów firmy w sieci Baner Cloud
Aktywowanie profilu firmy w serwisie Szkolenia Express
Dodanie w serwisie Szkolenia Express 10 ofert i ich propagacja w mediach
Uruchomienie landing page Dobre szkolenia online
Uruchomienie subprojektu i platformy społecznościowej Szkolenia Cafe
Uruchomienie landing page poświęconego szkoleniom dofinansowanym
W ramach Projektu otrzymujesz

Pakiet korzyści

Agregator leadów
Ponad 50 formularzy opt-in umieszczonych +40 serwisach biznesowych będzie bezpośrednio dostarczało do ciebie zapytania o szkolenia
Spotaby
Ponad 30 tablic społecznościowych (spotabów) będzie wyświetlało oferty szkoleń publikowane przez ciebie w twoich mediach społecznościowych
Dedykowane serwisy
Szkolenia News i Szkolenia Express będą publikowały automatycznie twoje oferty i je promowały online. Serwis Szkolenia Link, to katalog ofertowy
Media społecznościowe
Co najmniej 25 mediów społecznościowych będzie publikowało twoje oferty, repostowało je co 14 dni, a cześć z nich będzie dodatkowo rekomendowana
Banery promocyjne
Otrzymasz co najmniej 5 banerów na 10 miesięcy w sieci Baner Cloud, które możesz wykorzystać na dowolny cel promocyjny, także promocję marki
Pakiet benefitów
Otrzymasz pakiet benefitów o wartości +10 000 zł, m.in. bezpłatne pakiety ofertowe w Szkolenia Top, Szkolenia Cafe, Liderzy Online, Konferencje News
FAQ

Popularne pytania

W wariancie podstawowym nie wymaga go prawie wcale. Na pierwszym etapie oczekujemy wypełnienia Formularza informacyjnego, który pozwala na rozpoczęcie dodawania przez nas szkoleń. Po ich dodaniu możliwe jest dokonanie przeglądu lub wydanie dowolnej dyspozycji (Formularz dyspozycji), ale nie jest to konieczne, gdyż to my poprawiamy treści automatycznie publikowane przez roboty. Po 3 miesiącach przekazujemy dostęp do panelu statystycznego, który pozwala na przegląd wyników naszych działań. Możliwe jest też większe (fakultatywne) zaangażowanie uczestników i np. publikowanie tekstów promocyjnych, notatek prasowych, quizów, sond, a nawet memów lub angażowanie się w grupy dyskusyjne.

Wynoszą one 6000,00 zł netto i dotyczą okresu 10 miesięcy. Wszystkie serwisy, np.: Szkolenia Link, Szkolenia News, Szkolenia Express mogą funkcjonować samodzielnie i posiadają swoje cenniki, które nie dotyczą uczestników Projektu, np. Pakiet ofertowy w serwisie Szkolenia Express na 12 miesięcy kosztuje 2400,00 zł. Wartość całego pakietu korzyści, oferowanych uczestnikom Projektu, przekracza kwotę 10 000,00 zł. 

Nasz Socjal Ninja będzie na co dzień zajmował się monitorowaniem mediów społecznościowych Projektu oraz mediów i stron ofertowych jego uczestników, wspierał propagację ofert w mediach, zwiększał zainteresowanie ofertami oraz animował społeczność online. Będzie także odpowiedzialny za realizację działań związanych ze społecznościowym projektem Szkolenia Cafe.

Nie ma takiej potrzeby, gdyż Projekt Szkolenia Express posiada swój własny Regulamin, a wszystkie rejestracje na stronach docelowych, np. Szkolenia Link, Szkolenia News, Szkolenia Express są realizowane automatycznie lub bezpośrednio przez Administratora. Uczestników Projektu obowiązuje tylko jeden regulamin i jest to Regulamin Projektu.

Zgodnie z Regulaminem Projektu Szkolenia Express odnowienie uczestnictwa w Projekcie powinno nastąpić (w celu zachowania ciągłości realizowanych działań) co najmniej na 7 dni przed zakończeniem danej edycji Projektu, czyli przed upływem 10 miesięcy. Samo odnowienie nie jest obligatoryjne. W przypadku braku odnowienia, uczestnictwo w Projekcie po prostu wygaśnie, a wszystkie aktywne usługi zostaną automatycznie wyłączone. Aby zapobiec ich nagłemu wyłączeniu, każdy uczestnik zostanie dwukrotnie powiadomiony o upływającym terminie, na 14 dni i następnie na 7 dni przed zakończeniem uczestnictwa w Projekcie. Nieodnowienie uczestnictwa skutkuje jedynie koniecznością ponownej rejestracji w Projekcie, ale może to być niemożliwe ze względy na ograniczoną pulę dostępnych miejsc, a koszty mogą być też większe.

W sieci Baner Cloud zarezerwowano 50 banerów w serwisach B2B na reklamy uczestników Projektu Szkolenia Express. Dla każdego uczestnika rezerwujemy co najmniej 5 banerów o dowolnej treści, także reklamującej inne przedsięwzięcia lub marki uczestnika. Wszystkie banery uczestników są aktualizowane co 3 miesiące i są to banery stałe (nierotacyjne).

Agregator leadów „Szkolenia na email” to ponad 300 formularzy (opt-in oraz double opt-in) w serwisach sieci Biznes Cloud, która składa się z +80 serwisów B2B. W niemal połowie ww. serwisów przeznaczyliśmy +50 lokalizacji na formularze osadzone i pop-upy, które będą zbierały adresy email od użytkowników zainteresowanych szkoleniami. Informacja taka (za zgodą użytkownika) będzie przesyłana do uczestników Projektu, a oni będą się kontaktowali z autorami zapytań i konstruowali indywidualne oferty. 

Projekt Szkolenia Express jest hubem propagacyjnym, czyli składa się z kilku połączonych ze sobą serwisów internetowych (Szkolenia Link, Szkolenia News, Szkolenia Express) oraz kilkudziesięciu mediów społecznościowych, co umożliwia tworzenie kampanii ofertowych o dużym zasięgu i dynamiczne zwiększenie widoczności ofert online. Hub propagacyjny wyposażono w szereg rozwiązań kluczowych dla dynamicznej i szerokiej propagacji szkoleń online. Zintegrowano go z siecią banerów B2B (+50 lokalizacji) Baner Cloud, wyposażono gow agregator leadów (+50 formularzy opt-in) i +30 tablic ofertowych (spotabów), zautomatyzowano publikowanie (do 90%, 7 robotów).

Pomimo że Projekt ma swoje edycje, to ich terminy startowe nie są wiążące dla poszczególnych uczestników Projektu. Wynika to z faktu, że zgodnie z pkt. 2.2 Regulaminu okres uczestnictwa jest liczony od dnia wymagalności danej płatności, więc np. na fakturze VAT będzie to pierwszy dzień po określonym w dokumencie „terminie płatności” ( faktury są wystawiane w różnych terminach). Edycje przede wszystkim pozwalają określić terminy, w których Administrator może zaprosić następnych uczestników (co 6 miesięcy jest to kolejne 10 organizacji).

Zbiorcze statystyki Projektu będziemy prezentowali na dedykowanej stronie (dostępnej tylko dla  uczestników po zalogowaniu się) i będą one zawierały dane dotyczące całego serwisu w zakresie w jakim jest to możliwe, gdyż części danych nie jesteśmy w stanie w hubie propagacyjnym zmierzyć. Jest to niezwykle proste w przypadku pojedynczej strony, ale w przypadku kilkunastu rozproszonych modułów propagacyjnych, ukierunkowanych zewnętrznie (zwiększanie ruchu w witrynach uczestników) jest to bardzo trudne. Tak jest np. z ruchem bezpośrednim z mediów społecznościowych (kierowanym do witryn uczestników), w ruchem generowanym ze spotabów oraz ruchem z mediów osadzonych lub części banerów i formularzy opt-in.

Jeżeli z jakiegoś względu zwolniłoby się miejsce w Projekcie, to oczywiście byłoby to możliwe. Sądzimy jednak, że takie sytuacje nie będą się zdarzały, gdyż liczba miejsc jest niezwykle ograniczona. Nawet jeżeli założymy, że co 6 miesięcy zapraszamy kolejne 10 firm, to w ciągu 5 lat dysponujemy liczbą 100 firm zaledwie. Nie jest to nawet 1% wszystkich firm szkoleniowych w Polsce. Projekt oferuje nie tylko elitarny produkt, ale też produkt o wysokiej wartości. Gdyby uczestnik Projektu chciał skorzystać ze wszystkich serwisów i opcji, to koszty wyniosłyby ponad 10 000,00 zł – tutaj wynoszą jedynie 3000,00 zł, nie licząc kolejnych opcji, jakie przygotowaliśmy na 2022 rok, np. bezpłatnego kalendarza szkoleń (osobny serwis).

Podstawowy cel Projektu Szkolenia Express, a także takich serwisów jak Szkolenia Link, Szkolenia News, Szkolenia Express to promowanie ofert natywnych, czyli udostępnianych na stronach uczestników Projektu, tworzenie jak największej liczby wartościowych linków do ofert w możliwie krótkim czasie, poprawianie widoczności ofert w wyszukiwarkach (Google, Bing), zwiększanie reputacji stron firmowych itp. Rozwiązania, jakie na tym etapie zastosowano są optymalne i najkorzystniejsze dla osiągnięcia celów Projektu. Nie rezygnujemy jednak z kalendarzy i w sierpniu udostępniamy bezpłatnie uczestnikom Projektu nowy portal Kalendarz Top, który będzie oferował szkolenia w formie kalendarza (eksport do Kalendarza Google).

Tak, w każdym serwisie jest to możliwe (dział Forum lub dział Blog), ale te działania Uczestnik realizuje samodzielnie, przez prosty formularz. Serwisy Szkolenia Link oraz Szkolenia News pozwalają dodatkowo na publikowanie w 13 lub nawet 15 formatach: sondy, quizy, versus, memy, listy itp., w tym dowolne publikowanie mediów osadzonych, np. posty z Facebook, Twittera, YouTube, Dailymotion, Vimeo, Spotify (podkasty), Instagrama.

Odbywa się to na 2 sposoby. Jest to możliwe mailem lub przez tzw. Formularz dyspozycji (dostępny wyłącznie po zalogowaniu się). W każdym wypadku niezbędne jest podanie przypisanego organizacji Kodu PIN.

Formularz zgłoszeniowy do II edycji Projektu Szkolenia Express

Rejestracja w Projekcie

+48

Poszukujesz marek szkoleniowych?

Zapraszamy do Szkolenia Link.
Katalogu marek szkoleniowych

W biznesowym katalogu Szkolenia Link znajdziesz rekomendowane marki
szkoleniowe w dogodnej lub najbliższej lokalizacji, a także marki oferujące
szkolenia online, webinaria, podkasty oraz oprogramowanie edukacyjne.

Projekt Szkolenia Express